Caleidoscopische film waarin de fascinerende werkelijkheid van de huidige Nederlandse samenleving wordt blootgelegd. Een samenleving waarin we worstelen met de afweging tussen het individuele belang en het collectieve belang. Meer dan 150 individuen en vertegenwoordigers van belangengroeperingen lieten zich horen in de complexe procedures rondom de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Petra strijdt als voorzitter van de Verontruste Bewoners van Voorne tegen economische grootmachten, terwijl binnenvaartschipper Theo vooral groeikansen ziet voor zijn bedrijf. Ondernemer en snackbareigenaar Rien probeert, zonder helder toekomstperspectief, zijn personeel gerust te stellen. Burgemeester Opstelten promoot zijn haven met passie en verdedigt het belang van een tweede Maasvlakte, en palingvisser Jan vraagt zich vertwijfeld af wat zijn toekomst zal zijn als hij gedwongen wordt te stoppen met vissen. Ondertussen krijgt projectleider Dennis de opdracht om in het verre Oman de komende jaren een wereldhaven te bouwen, die zich kan meten met de haven van Rotterdam. We maken kennis met een volstrekt tegenovergestelde realiteit in een ander deel van de wereld.

Scenario & regie
Piet-Harm Sterk

Camera
Jelle Odé

Productie
Sanne Sickenga  
Irene Stenvers  
Joost Trines

Camera
Jelle Odé  

Geluid
Rob Dul & Bouwe Mulder  

Montage
Christine Houbiers

Muziek
Bart van de Lisdonk   

Audionabewerking
Rob Dul  

Research
Caroline Meyer